DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA

ROZŠÍRENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA?
ODOBRALI VÁM VODIČSKÉ OPRÁVNENIE?

Sme pripravený Vám pomôcť. Stačí sa objednať alebo nás kontaktovať

ZBROJNÝ PREUKAZ

Psychologické vyšetrenie za účelom vydania zbrojného preukazu

PREV
NEXT

BS Psychológia Vám ponúka služby dopravnej psychológie, vyšetrenie na zbrojný preukaz, psychologické poradenstvo a individuálnu psychoterapiu.

S nami to zvládnete. BS Psychológia

NAŠE SLUŽBY

POSKYTOVANÉ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIA A PONUKANÉ SLUŽBY

BS

Dopravná psychológia

Dopravná psychológia sa zaoberá skúmaním psychických prejavov vodičov pri vedení motorového vozidla. Zisťuje úroveň ich schopnosti, reakčný čas, dopravnú techniku, periférne vnímanie vodičov a ďalšie iné kompetencie spojené s bezpečným vedením dopravného vozidla. Tiež skúma správanie vodiča a jeho osobnostné vlastnosti vzhľadom k bezpečnosti vedenia vozidla na pozemných komunikáciách.

 • Vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodiča skupiny C

Je určené pre vodičov, ktorí sa prihlásili do autoškoly pre udelenie vodičského oprávnenia na vedenie vozidla skupiny C (kamióny), alebo pre vodičov, ktorým vypršala platnosť (5 rokov) na vedenie tohto typu vozidla.

Klient absolvuje kompletné psychologické vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre vedenie vozidla a pozostáva z dvoch častí a to: z komunikácie s psychológom a ním zadávanej testovej batérie a z testovej batérie zadávanej počítačom.

 • Autoškola rozšírenie z C na CE

Klient, ktorý v našom zariadení absolvoval už psychotesty na skupinu C a do jedného roka si chce rozšíriť na CE, tak psychotesty nemusí robiť, bude mu vystavený doklad o Psychickej spôsobilosti na vedenie vozidla skupiny CE za 20 EUR a na počkanie (prosím zavolajte si skôr, nebudete čakať).

Po uplynutí jedného roka je už povinnosť psychotesty opakovane absolvovať a uhradiť sumu 70e ako pri bežných psychotestoch.

 • Vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodiča skupiny D

Vyšetrenie obsahuje rovnaké komponenty ako vyšetrenie vodiča C skupiny a popri tom ešte obsahuje navyše subtest, ktorý je prednostne zameraný hlavne na psychickú spôsobilosť danej skupiny D.

 • Vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre vedenie motorového vozidla s prednosťou v jazde a vozidla na prepravu nebezpečných nákladov (ADR, VRZ)

Vyšetrenie obsahuje rovnaké komponenty ako vyšetrenie vodiča C skupiny a popri tom ešte obsahuje navyše subtest, ktorý je prednostne zameraný hlavne na psychickú spôsobilosť danej skupiny ADR a VRZ.

 • Psychologické vyšetrenie vodiča pri odobratí/ obmedzení vodičského oprávnenie

Je určené pre vodičov, ktorým bol odobratý vodičský preukaz na dobu dlhšiu ako 2 roky.

Vodič absolvuje kompletné psychologické vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre vedenie vozidla.

 • Doplnkové vyšetrenie kognitívnych schopností  - 1 subtest

Sa vykonáva dodatočne na vyžiadanie klientom.

BS

Vyšetrenie na zbrojný preukaz

Na vyšetrenie je potrebné priniesť vyplnené tlačivo od lekára: Výpis zo všeobecnej zdravotnej dokumentácie, ktorý je možné si požiadať u nás aj prostredníctvom emailu (bspsychologia@gmail.com) radi vám ho zašleme, nemusíte po neho chodiť osobne.

Trvanie vyšetrenia je 2,5 – 3 hodiny. Pozostáva z troch častí, a to, konzultácia s psychológom, meranie schopností cez počítačový simulátor a dotazník týkajúci sa klientovej osobnosti.

BS

Psychologické odborné poradenstvo pre vodičov, ktorí nafúkali za volantom

Sa poskytuje v zmysle zo zákona podľa § 91 ods.8 Vyhl. Ministerstva vnútra č.361/2011 Z.z. z 12. októbra 2011 vodičom, ktorý nafúkali počas jazdy za volantom.
Psychologické poradenstvo trvá 4 stretnutia (4 týždne)
Jedno stretnutie má dĺžku troch vyučovacích 45 minútových hodín (spolu 2 hodiny 15minút)
Psychologické poradenstvo poskytuje vodičom informácie:

 • 1.stretnutie: Obsahuje predstavenie posudzujúceho psychológa, oboznámenie so zákonnou úpravou odborného poradenstva a jeho pravidlá. Ďalej obsahuje organizačné pokyny, zoznámenie sa v rámci skupiny a základné informácie o týkajúce sa psychologického utvárania osobnosti.
 • 2.stretnutie: Obsahuje analýzu okolností porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom alkoholu účastníkmi obdobného poradenstva v skupinovej diskusii.
 • 3.stretnutie: Obsahuje informácie o pôsobení alkoholu na: fyziologickej, kognitívnej a behaviorálej úrovni. Ďalej obsahuje analýzu motívov pitia a poukazuje na rolu alkoholu v spoločnosti a vplyv skupinových procesov na spotrebu alkoholu.
 • 4.stretnutie: Obsahuje informácie o používaní, zneužívaní alkoholu, o závislosti od alkoholu, tiež pojednáva o stratégiách odmietnutia alkoholu a oboznamuje s technikami odmietnutie alkoholu.
 • 5.stretnutie: Obsahuje zhodnotenie poradenstva a vydanie patričného dokumentu

Účasť na stretnutiach zo zákona je nutná a je potrebné ho absolvovať do 3 mesiacov.
Treba si ešte predtým vybaviť potvrdenie u psychiatra, že daný klient, ktorý chce navštevovať psychologické odborné poradenstvo nie je závislý na alkohole a to doručí na políciu, ktorá jeho prípad rieši.

BS

Psychologické poradenstvo

Je zamerané na riešenie aktuálnych problémov, vo sfére emocionálnej, vzťahovej, sociálnej, vôľovej, vzdelávacej, zdravotnej, organizačnej. Čiže cieľom sú aktuálne problémy prebiehajúce v súčasnosti. Je to krátkodobý proces (1-3 stretnutia), ktorý chce napomôcť k optimalizácii fungovania osobnosti.

 • Individuálna psychoterapia

Je dlhodobejší proces (trvanie viac ako rok)

Je zameraná na minulé nevyriešené problémy so života. Jej cieľom je napraviť, podporiť, ísť do hĺbky problému, objaviť skryté a nevedomé procesy správania a napomôcť k rekonštrukcii osobnosti.

BS

Rehabilitačný program pre vodičov

Rehabilitačný program pre vodičov- je potrebný pre vodičov, ktorí dvakrát porušili pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom, alebo prekročili rýchlosť jazdy vozidiel ustanovenú zákonom alebo vyplývajúcu z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia. Pozostáva z 3 skupinových stretnutí.

BS

Prednášková činnosť/ Workshopy

Výber tém:

 • Spánková hygiena
 • Alkohol, závislosť, čo to je, ako to funguje?
 • Ako si bez dregera zistím promile alkoholu?
 • Komunikácia, asertivita, podávanie spätnej väzby
 • Aký je môj temperament, ako vychádzať s inými typmi temperamentu?

Zaujíma vás nejaká konkrétna téma? Napíšte nám na náš e-mail: bspsychologia@gmail.com

Ako to prebieha?

Výber služby a prvý kontakt

Vyberiete si službu o ktorú máte záujem a kontaktujete nás. Môžete nás kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.

Dohoda je dôležitá

S našim pracovníkom si dohodnete termín ktorý Vám vyhovuje. Dostanete dodatočné iformácie ako postupovať.

Pustíme sa do toho

Posledný krok je už len prísť podľa dohodnutého termínu. Veľmi jednoduché však? Tak na čo ešte čakáte?
BS

Cenník služieb

Cenník poskytovaných výkonov nehradených z verejného poistenia

 • Vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre vedenie motorového vozidla nad 3,5 tony, vrátane vydania dokladu o psychickej spôsobilosti vodiča - individuálne (Skup. C, D),(Skup. C+D),(Skup. D+E)
  (Množstevná zľava)

  80,00 €


 • Autoškola rozšírenie z C na CE (do jedného roka)

  30,00 €


 • Doplnkové vyšetrenie kognitívnych schopností  - 1 subtest

  10,00 €


 • Psychologické vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre vedenie motorového vozidla s prednosťou v jazde (VRZ) a prepravu nebezpečných nákladov (ADR), vrátane vydania dokladu o psychickej spôsobilosti vodiča.

  110,00 €


 • Odborné poradenstvo pri odobratí vodičského oprávnenia za vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva.

  300,00 €


 • Psychologické vyšetrenie psychickej spôsobilosti na výkon povolania napr. príslušník MsP, SBS...

  80,00 €


 • Psychologické vyšetrenie vodičov pri odobratí/obmedzení vodičského oprávnenia (za alkohol, 3 priestupky, opätovné posúdenie psychickej spôsobilosti)
 • Psychologické vyšetrenie - oprávnenie vykonávať výcvik vodičov - inštruktor autoškoly

  100,00 €


 • Psychologické vyšetrenie žiadateľov v zmysle zákona o zbraniach a strelive - zbrojný preukaz
  (Množstevná zľava)

  100,00 €


 • Náhrada za stratu času pre neprítomnosť klienta v dohodnutom termíne

  20,00 €


 • Individuálna psychoterapia (45 minút)

  30,00 €


 • Vydanie duplikátu dokladu o psychickej spôsobilosti

  10,00 €

BS Psychológia, s.r.o.

Ambulancia dopravnej psychológie

Nábrežná 1293, 022 01 Čadca
Slovenská republika

Tel: +421 903 40 90 61

BS Psychológia s.r.o.

Nájdete nás na adrese Nábrežná 1293, 022 01 Čadca. Nachádzame sa v budove vedľa kysuckého múzea.

KONTAKTUJTE NÁS

Prosím vyplňte kontaktný formulár a naši pracovníci Vám budú odpovedať ihneď ako to bude možné.

TOP